KEŞİŞ u XAXAM

Keşişê gêreno duestê xo Xaxami u qailo ke o Tewrat cı musno

KEŞİŞ u XAXAM
Xaxam u Keşiş (çımey fotografi: https://static2.mainpost.de/storage/image/4/0/5/7/7657504_slider-detail_1pbFtx_LHLIx8.jpg )

Yow Keşiş u yow Xaxam piya duestê keni. Keşiş gêren Xaxami, vono: Ez qeyila tı Towrat bıdi mı musnayiş.

Xaxam vono: nıben. Tı cı’hûd niamê dunya, aqıl tu sê yow cı’hûdi Towrat nıben ser. Mumkun nıwu tı kelomi Towrat bıeşki serder bıkıri.

Keşiş kuen Xaxami ser u Xaxam qewıl keno. La yow şert erzen ver. Vono: Egı tu cuabi sualê mı raşt da, ez tu musnena.

Keşiş vono: wa bo. Persê xu pers!

Xaxam perseno, vono: Dı merdımi gıneni zerrê yow luacın rı, yın ra yow xırabın vıciyen, aw bin pak temiz vıciyen. Kom xu şûwen?

Keşiş vono: Ina rahatiyer çınay esta. Komı g bıwo xırabın, xu şûweno; komı gı zı pako, xu nışûweno.

Xaxam zıniyeskun xu oncen u vono: Mı tu ra va, tı kelomoni Towrat çıê neşkên serder bıkıri! Raştê yı zıdê pyeya. Awı go pako di gı awı bin bıwu xırabın, von qey wı zı xırabıno u şın xu şûweno. Awı go beno xırabın di gı awı bin temizo, wı zı von qey, wı zı temizo u nışeno xu nışûweno.

Keşiş pey mıli xu kenen u vono: Mı ını aqıl nıkerd. Mı ra yowna suwal pers!

Xaxam, howna suwala sê cye perseno, vono: Dı merdımi gıneni luacın rı u yow tıra xırabın vıciyen, aw binı zı temiz vıciyen. Yın ra kom xu şûweno?

Keşiş, von, qey, cuab raştkin cuab verino u xu ra emin vono: Awı go temizo, oniyen awı xırabın ra u von qey, wı zı xırabıno u şın xu şûwen. Awı go xırabıno oniyen awı temiz ra u von qey, wı zı temizo u nışen xu nışûweno.

Xaxam, sare ta don u vono: Tu honc xu ğeletna. Mı tu ra va, tı çıê neşkên serder bıkıri. Awı go temizo, oniyen ayni ra u ayne d‘ xu temiz vinen u xu nışûweno u awı go xırabıno, xu ayne d‘ xırabın vinen u şın xu şûweno.

Keşiş itraz ken u vono: ayne ça ra vıciya? Tu nıva, ayne est!

Xaxam engışt tıra/cıra tye şonen, vono: Mı va, heydar pê vınder! Pê ını aqıl‘a tu kelomi Towrat neşkeni serder bıkıri. Egı tı wazeni Towrat serder bıkıri, tı goni her het‘a i‘htımal biyari xu çımon ver.

Keşiş kufen u nalen u vono: Pekala! İzın bıd, ez yowna rey şons xu bıcerıbni u yowna suwal pers!

Xaxam perseno, vono: Reya peyin ez tu ra persena: dı merdımi gıneni luacın rı yow temiz vıciyen, awı bin xırabın vıciyen. Yın ra kom şın xu şûweno?

Keşiş vono: Ez zona her het‘a i’htımal seni beno u ken turye, vono: Egı ayne çıno, awı go temizo, oniyen xırabın ra von, qey, wı zı xırabıno u şın xu şûweno. Awı go bıwu xırabın oniyen temiz ra von qey, wı zı temizo u nışen xu nışûweno. Egı ayne est u temiz oniyen ayni ra u nışen xu nışûweno u awı go xırabıno, oniyen ayni ra leymi xu gı di u şın xu şûweno.

Xaxam sare ta don, nıç nıç ken, vono; Nêy. Mı va, sarê tu sarê Cı‘hudon nıwo. Aqıl tu Towrat nıben ser. Dı mı ra vac! Egı dı merdımi yow luacın rı şueri war, mumkuno yın ra yow tene pak - temiz vıciyen u awı bin xırabın vıciyen teber?

 

Çarnaoğ: Zend Pigar

 

 

Papaz ve Haham

 

Papazın biri, uzun süredir ahbaplık ettigi Haham’a

"Bana Tevrat’ı öğretmenizi isterim" der...

 

Haham, olmaz der, "Sen Yahudi doğmadın, kafan Yahudi gibi çalışmaz.

Tevratın kelamını anlaman mümkün değil..."

 

Papaz ısrar eder, Haham razı olur, ama bir koşulu vardır: "Soracağım soruya doğru yanıt verebilirsen, öğretirim"...

 

Papaz, "Kabul"

diye yanıtlar. "Sor bakalım!"

 

Haham:

"İki adam bir bacanın içine düşerler. Biri kirli, öteki tertemiz çıkar. Hangisi yıkanır?"

 

Papaz, "Bundan kolay ne var?" diye atılır. "Kirlenen yıkanır, temiz kalan yıkanmaz."

 

Haham içini çeker, "Sana Tevrat’ın kelamını asla anlamayacağını söylemiştim! Doğrusu tam tersi. Temiz kalan adam ötekinin kirlendiğini görünce, kendisinin de kirlendiğini sanıp yıkanır. Kirlenen adam ise karsisindakini temiz gordugu için kendisini de temiz sanıp yıkanmaya gerek duymaz."

 

Papaz, kafasını kaşır. "Bak bu aklıma gelmemişti. Bir soru daha sorar mısın?"

 

Haham aynı soruyu yeniden sorar: "İki adam bir bacanın içine düşerler.

Biri kirli, öteki temiz çıkar. Hangisi yıkanır?"

 

Papaz, doğru yanıtı artık bildiğinden emin, "Temiz kalan ötekinin kirlendiğini görünce kendisinin de kirlendiğini sanıp, yıkanır. Kirlenen, ötekini temiz gördüğünden kendisini de temiz sanıp yıkanmaz!"

 

Haham, başını sallar. "Yine yanıldın! Sana söylemiştim, asla anlamayacağını. Temiz kalan adam aynaya bakar, temiz olduğunu görür, dolayısıyla yıkanmaz. Kirlenen aynaya bakıp kirlendigini görünce, gider yıkanır."

 

Papaz itiraz eder: "Ayna nereden çıktı? Bana ayna var demedin ki..."

 

Haham, parmağını sallar: "Seni uyardım, bu kafayla Tevrat’ın kelamını kavrayamazsın. Tevrat’ı anlamak için her olasılığı düşünmelisin."

 

"Peki, peki" diye inler Papaz. "İzin ver, bir kez daha şansımı deneyeyim. Başka bir soru sor!"

 

"Son kez soruyorum" der, Haham: "İki adam, bir bacadan içeri düşerler. Biri temiz, öteki kirli çıkar. Hangisi gidip yıkanır?"

 

Papaz, "Artık her olasılığı biliyorum" deyip, bir solukta sıralar: "Eğer ayna yoksa, temiz kalan ötekini kirli görüp kendisinin de kirlendiğini düşünerek gider yıkanır. Kirlenen temize bakıp kirlenmediğini düşünerek, yıkanmaz. Eğer ayna varsa, temiz kalan aynaya bakıp temiz olduğunu görür, dolayısıyla yıkanmaz. Kirlenen aynaya bakıp kirini gördüğü için yıkanır!"

 

Haham başını sallayıp, cık cık yapar: "Hayır, sana söylemiştim, kafan Yahudi kafası değil, Tevrat’a basmaz! Söyle bana, aynı bacadan içeri düşen iki adamdan birinin kirlenip, ötekinin temiz çıkması mümkün müdür?"