Gobeglitepe – yow mabedo zaf kehon

Gobeglitepe yow mabedo zaf zemon verinde ra esto.

Gobeglitepe – yow mabedo zaf kehon
Gobeglitepe. Çıme: https://i.internethaber.com/storage/files/images/2020/01/02/gobeklitepe-PXyD_cover.jpg

Gobeglitepe yow mabedo zaf zemon verinde ra esto.

Piramidi Mısıri ra yow bar ‘henzar (1000) serron’a ver ameo vıraştış. Tarıxi yı, tarıxi şarıstoni Mezopotamya, Minas u Maya ra ver vıraziyao. İnsonon hama zemon “dowri shi (kerra)” dı ‘heyati xu viyarnên ra, aw waxt Gobeglitepe inşa kerdo. Zaf mu’ezem yow çiyo. Êy la, komi u çı semed’a vıraşto?

Eyinı g’ ını mabedo mu’ezem vıraşto, se g’ ına dunya ra nyebi.

İnsonon 12.000 serr cuaver hama duer u dyeza u teker, nuştış nıdi bı, nye zı vıraşt bı.

İnsonon milyonon serr tyedıma verra verra tyeser ra dowr bi u ame yow darica.

Veri pê sheydi’a u çi werdi dênı arye u pê cıwiyênı.

12.000 ‘henzar serr cuaver yow rey dı hedisaya pil amê meydon. Ma tyeser ra dowri biyayişi xu, qey ona pyeser tyedıma lez viyert ra. İzafiyo zemon teng dı ver şi, xu zemon “dowri shi” ra resna zemoni aşm ser şiyayiş. Çı qowmiya u ını aver şiyayiş seni ona lez ame ca?

İnsonon aşm ser ra gêrayiş goma towr pil niya. Esıl gureo pil, yegay xu romıtış, tıra rısqi xu aryedayişo. Guerê teori, pê cıt’a imkoni kowti ma dest u ma pê ıniyon’a cayon dı na rue u kerd şyen u ‘edeti dini ver berd u ma mabedi inşa kerdi. Cayoni qıcıkon şyenkerdış’a, bi bajari u bajari bi şyen,  bi hira, bi şarıstoni qewetıni, amê mêydon. Hıni nye her cem, pê sheyd’a nye zı pê çi aryedayiş’a waxti ma nıvyertênı. Ma hıni eşkênı tefekur bı, çiyo newe icad bıkır. Ma hıni hê yeni,  zemoni dowri shi xu’ya pey war verda. ‘Hetonê êyro teori ona amênı zonayiş.

La, seni ga Gobeglitepe kışf kerd, cuapey yow işo nemay bı u beni adem pê din’a cao bıngeli dı na rue u kerd şyen. Pê cıt’a cao bıngeli dı nınao rue.

Göbeklitepe çok eski bir tapınak

Mısır piramitlerden binlerce yıl öncesinden yapılmış

Tarihi Mezopotamya Minas ve Maya gibi medeniyetlerin bile çok öncesine uzanıyor.

İnsanlık henüz taş devrini yaşarken inşa edilmiş Göbeklitepe

Bu muazzam bir şey ,peki ama kimler tarafından ve neden ...

Bu Muazzam tapınağı yapanlar sanki bu dünyaya ait değiller

12000 yıllık geçmişe gitmek kolay değil.

İnsanın çanak, çömlek , yazı ve tekerlek ile tanışmadığı bir zaman

İnsan milyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş evrimleşti.

Önceleri avlanıp yiyecek toplayarak yaşıyordu.

12000 yıl önce olağanüstü bir şey oldu. Evrim sürecimiz katlanarak hızlandı ve izafi olarak çok kısa bir zaman diliminde taş devriminde ay yürüyüşüne geçtik. Peki gelişimi bu kadar hızlandıran neydi. Ayda yürümek insanoğlunun attığı en büyük Adım değil. Asıl büyük olan tarlasını ekip biçen kendi yiyeceğini üretmiş olması. Teoriye göre Tarım yerleşik hayata geçmemize ,dini öğretiler geliştirmemize ve tapınaklar inşa etmemize imkan tanıdı .Küçük yerleşimler şehirleri ,şehirler ise güçlü medeniyetleri oluşturdu .Artık her öğün için avlanmak ya da yiyecek toplamak zorunda olmadığımızdan düşünmek, icat etmek ve taş devrimi geride  bırakacak ölçüde vaktimiz vardı . En azında  bu güne dek teori böyleydi fakat Göbeklitepe keşfedildikten sonra olağanüstü bir şey oldu .İnsan oğlu tarım ile değil Din ile yerleşik hayata geçti .