Heywani Zazaki Se Qesêkenê?

Ma zazaki qesêkerdena (veng vetena) heywana ebe namanê zaf rındeka dame we. Kutık se veng vejeno? Vengo khe pısınge vejena ma cı ra vame çı? Nê testê cêrêni cüabkhe u bıvine hela tı zazaki zonê heywana çıqa zana...

1. Kutık...

Kutık...
Qıreno
Hireno
Oreno
Laweno

2. Pısınge

Pısınge
Zırçena
Hirena
Miyawkena
Orena

3. Her...

Her...
Zıqeno
Oreno
Khurtneno
Kufeno

4. Ostor...

Ostor...
Kufeno
Qêreno
Hirreno
Khurtneno

5. Miye...

Miye...
Qırena
Zırçena
Orena
Qiştnena

6. Kerge...

Kerge...
Çivtnena
Khastena
Khaknena
Khurtnena

7. Manga...

Manga...
Vizena
Qorena
Viçnena
Zurena

8. Qılancıke...

Qılancıke...
Wanena
Çivtnena
Qeqebnena
Qiştnena

9. Mor...

Mor...
Waneno
Çivtneno
Kufeno
Oreno

10. Beqe...

Beqe...
Qurqurnena
Wanena
Vilnena
Khastena