Piltan: Perloda Zazakiya Newiye

Piltan perlodê de zazaki ya. Zon u zagonê ma rê xısmetê de newi ya. Hirê aşmi de dolımê, sere de çar morê vêjina. Piltane vırêndiye ra hatani pêyniye thengejiyayê nusta u şiiranê rındeka wa. Zon u zagonê ma ebe na game xêriyeser taina avê şono...

Piltan: Perloda Zazakiya Newiye


Piltan perlodê de zazaki ya newiya. Hêni vajime khe, ma rê biye mijdaniyê de newiye... Gelê tevdiri ra dıme, Piltane wısarê 2019i de ebe amoro verên vêjiye. Raşta heqi, ma rê perlodê de niyanêne zaf lazıme biye. Çıkhe materyalê zon u zagonê ma na bota, internet de, sosyal medya de lete u leware bi. Nıkha ebe amayêna Piltane no materyal pêro jü cade rındek amo pêser.


Piltane ver ra hatani pêyniye thengejiyayi ya: Nustê, şiiri, şanıkhi, kayi, resmi, anekdoti. Pêro zaf orijinal, jü jü ra rındek. Wendena xo tham u lezetê de weş dana isani. Hêni aseno khe hem redaksiyonê Piltane hemı khi teka tek nustoğa, kar u gurê perlode zaf qife gurêto, ebe no qêyde khi perlode ebe qalitê de berz vêjiya. Qaso khe sosyal medya ra kıfş beno, şarê ma khi rınd elgi u elaqa mısneno re perlode. 


Qadroyê nustoğanê Piltane khi şıkır qadroyê de hewl u qewetli yo. Taê de nustoğa xora wertê qomê ma de verde ra naskerdê. Taê de xo khi ebe Piltane ênê naskerdene. Ha khan ha newe, nê nustoği pêro khi nezerê ma de wayirê sêncê gırani yê, pêro ki ebe qedr u qimetê. Xêriyeser, saa sarê nê nustoğanê qimetliya u kar u gurê dina o qimetli, zav zêçê ma, çhêl u çhukê ma tayina ver çarneno re zonê khalık u bavıkhanê xo...


Şarê ma khi çıqa dest ra êno gere hondê pışti bıdo perloda xo. Gere ma pêro Piltane bıwanime, bıdime wendene, dormê xo de bıdime naskerdene. Çı ma dest ra êno gere ma cı ra meşeveknime. Piltane na sate her cade nina diyaêne. Raa raşte awa khe wendoği abone bênê, çı taw khe amoro newe vêjiya wa bêro edresê wendoğa. Na derheq de pela Piltana facebooki rê ya khi emailê cêrêni mesaj bırışnê:

Pela Pilatana Facebooki: https://www.facebook.com/Piltann/
Email: hegaejan@gmail.com


Not: Piltan amorê phoncine vêjiya. Feqet rubali qarantina ra no amor nino vılakerdene, ebe pdf êno rışnayêne. Onciya na derheqde ki Piltane de irtibat kuyênê.
Piltan - Amor 5 - Wusar 2020 - Têyestêy

2 QESA VERİ

3 PÊRESTENA 5İNNE - 5. DİYALOG

Haydar ŞAHİN

4 QEŞİ

Vedat ALDEMİR

5 HES, VERG, LÜYE, AWRES UCUZE

Sanıke: Dersim/pulemoriye/pırdosur

Arêker: Hawar TORNÊCENGİ

6 HARDÊ DEWRESU

Ali ERENLER

6 ZÊNÊ

Cihan Ali DEDE

7 MİLÇİKA VILE SURE II

Okan EROĞLU

10 SERRA ŞAYE 1994

Sinan TAZE

11 PİLVANK RA BESER GÜNTAŞE DE ROPOTAJ

Fatma Rozin ZULAL

14 GİLİYE

Zeynel ESEN

14 ÇÊ MA

Alişan KAYA

15 SILO SUR

Ali GÜLTEKİN

18 GEBERBŞYAYENA DÊVU

Nusnoğ: Sabahattin Ali

Çarnekar: Hıdır EREN

19 QONAĞO CAMINÊN

Nusnoğ: Sabahattin Ali

Çarnekar: Hıdır EREN

21 DO

Nusnoğ: Sabahattin ALİ

Çarnekar: Asmên ercan GÜR

24 SABAHATTİN ALİ U WEŞİYA XO

Arêker: Hawar TORNÊCENGİ

25 Roportaj: Piltan u Maviş GÜNEŞER

27 Roportaj: Piltan u Zeynep KILIÇ

28 Roportaj : Piltan u Nadia VİSSER

28 GULA VERÊ VARE

Zeynep ÇETİNKAYA

29 Roportaj: Piltan u Gule MAYERA

30 KHALÊ M', SAREŞİAYÊN!, EWLAD

Qemera BARİYE

31 MESELA QEMERÊ FATE

Nurcan DUMAN

32 ODOT U TORÊ DÊSİMİ

Munzur Güven KILIÇ

33 CEMAL SÜREYA RA KILAMA ESQİ - AŞK ŞİİRİ

Tirki ra Çarnekar: Cihan SÖYLEMEZ

34 ZONÊ MAYE, HONDÊ SITÊ MAYE ŞİRÊNO

Berfin JÊLE

35 57 SERRU RA DIMA REYNA KOTİME RA RAU

Rında SILIZE

36 TI HURDİ HURDİ, TERSEN

Ezeli DOĞANAY

37 ''WAXTÊ DE; DEWUNÊ MADE, WEŞİYA MA''

Asmen Ercan GÜR

40 VÊRDE RA

Fırat ALİ

40 FIKIRÊNA

Koye Berz ASLAN

41 KEŞİS

Sait ÇİYA

42 '38- OTUZSEKİZ

Celal TAŞ

42 Gule MAYERA

43 DERSİM- (DESİM)

Remzi AYDIN

44 KÊMASİYA İNSANÊ WAXTÊ MODERNİ

Sevim AYDIN

45 APO

Dr. Hüseyin ÇAĞLAYAN

46 YA XIZIR!

İbrahim DOĞAN

47 APO, TI NA ZON KOTİ MISA

Ali DİKME

48 MERSELEYA YEW THEYRE

Veraroc KARUL

49 OMID

Kemal Akay XAMIRPÊT

50 VEYVÊ MILAKETU

Hasan YILDIZ

51 ÊNE 5-6

Hıdır EREN

53 MÊRİKO FEKVILİKIN ( LUİGİ PRANDELLO)

Çarnais: Veli KİŞİOĞLU

54 RAA KI MEKTEBI RA SONA KÊ

Cengiz ASLAN

55 DIRBETYA DAKILAME

Wısıv PÎRBAB

56 AĞCE U SEYD MISTEFA

Vatoğ: TORNÊ THALİ Cemal ÇELİK

Arêkare: Türkan ÇELİK