Proja Mikro Zazaki

 

Mikro Zazaki projesi, iki farklı sosyal sorunu bir araya getirip küçük çözümler sunan bir mikro sosyal girişim projesidir. Dünya çapında geçerli olduğu üzere, bu tür küçük sosyal girişim projelerinde amaç, bir yandan belirli bir sosyal sorunun çözümüne katkıda bulunmak, diğer yandan da bu vesileyle proje katılımcılarına küçük bir gelir sağlamaktır. Bizim örneğimizde Mikro Zazaki projesi şu iki soruna odaklanmaktadır:

 

SORUN 1: UNESCO projeksiyonlarına göre Zazaca, Türkiye'de yok olma tehlikesiyle yüz yüze olan dillerden biridir. Anadili Zazaca olan çok geniş bir nüfus bulunmasına rağmen, bir dizi siyasal, sosyal ve ekonomik nedenden ötürü, dil her geçen gün etkinliğini yitirmektedir.

SORUN 2: Ülkenin genelinde olduğu üzere, Zaza nüfusu içinde de ekonomik sorunlar ve işsizlik oldukça yaygındır. Gençler, kadınlar, yaşlılar ve kırsal kesimlerde yaşayanlar arasında yoksulluk ciddi boyutlardadır.

 

Mikro Zazaki projesi, bu iki sorunun çözümüne katkıda bulunmayı hedefleyen küçük bir sosyal girişimdir. Böylesine devasa boyutlarda olan iki sorunun bu küçük girişimle çözülmesi elbette beklenemez. Ama öte yandan, sorunlara seyirci kalmaktansa, bir şeyler yapmak mümkün ve önemlidir. Ve belki de bu tür küçük girişimler, ülke çapındaki daha büyük ölçekli çabalarla birleşerek, gelecekteki daha köklü çözümlerin de yolunu açabilecektir.

 

Projenin Temel Mantığı ve İşleyişi

Mikro Zazaki projesi, katılımcıların Zazaca içerik üretmeleri ve ürettikleri bu içerik karşılığında küçük bir ücret elde etmeleri prensibine dayanır. Buradaki temel amaç, bir yandan kişileri Zazaca ile ilgilenmeye teşvik etmek, diğer yandan da bu ilgi sayesinde üretebilecekleri içerikler karşılığında, bütçelerine küçük bir katkı sağlamaktır. Projenin maddi kazanım kısmı sınırlı olsa da, katılımcının hayatında yaratacağı üretkenlik ve hareketlilik bakımından etkisi çok daha büyük olacaktır. Katılımcı böyle bir projede yer almakla, hem anadilini yaşatmak gibi saygın bir çabanın parçası olacak, hem de kısıtlı bütçesine küçük bir gelir kalemi eklemiş olacaktır.

 

Kimler Katılabilir?

Mikro Zazaki projesine katılım için kişilerde aşağıdaki koşullar aranacaktır.

1-Elbette öncelikle, belirli bir içerik üretecek kadar dili bilen kişiler katılabilir. Kişinin Zazaca içerik üretme konusunda bazı sorunları olabilir; örneğin kişi Zazaca okuma-yazma konusunda zorlanıyor olabilir. Ama temelde Zazaca konuşuyor ve anlıyor olmalıdır. Diğer sorunlar projeye hazırlık aşamasında ele alınacaktır.

2-Proje dar gelirli veya tamamen gelirsiz kişileri hedeflediği için, işsiz olan ve herhangi bir geliri olmayan kişilere öncelik verilecektir. Ayrıca, tek aileden birden fazla kişi yerine, birden fazla aileden birer katılımcı tercih edilecektir.

3-Bir diğer kriter de bölgesel çeşitlilik olacaktır. Yani, tek bir il veya ilçeden on katılımcı yerine, on il veya ilçeden birer katılımcı alma prensibine göre hareket edilecektir.

4-Katılımcıların üretebilecekleri içerik çeşitliliği de kriterlerden biri olacaktır. Yani, aynı türden on içerik yerine, on ayrı türden birer içerik tercih edilecektir.

5-Ayrıca, işsiz veya dar gelirli olmayan ama böyle bir projenin parçası olmak isteyen kişiler de gönüllü olarak projeye katılabilirler.

 

İçerik Nedir?

Modern bir gazete veya internet sitesinde gördüğümüz her şey bir içeriktir. Haber, fotoğraf, yazı, röportaj, video; kısacası her türlü görsel, işitsel ve yazınsal üretim bir içerik olarak değerlendirilecektir. Bilgilendirici bir yazı veya bir dakikalık güzel bir video veya etkileyici birkaç fotoğraf; bunların hepsi birer içeriktir. Projeye kabul aşamasında her bir içeriğin kapsamı, kalitesi ve uzunluğu hakkındaki temel standartlar ayrıca belirtilecektir. Proje kapsamında üretilecek içerikler onay sürecinden geçtikten sonra, Zazaki Kozmos sitesinin çeşitli sayfalarında yayına konulacaktır. Her bir katılımcı açık bir profile sahip olacak ve okurları veya izleyicileriyle etkileşim içine girebilecektir.

 

Ücretler ve Ödemeler

Temel standartları karşılayarak onaylanan her bir içerik için 5 TL ödenecektir. Projeye kabul edilen her bir kişi ayda en az 10 adet, en çok 15 adet içerik sunabilecektir. Buradaki kısıtlamanın nedeni şudur: Projenin mantığı gereği, tek bir kişinin daha çok gelir elde etmesi değil, daha çok sayıda kişinin belirli bir gelir elde etmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla her bir katılımcı ayda 50 ile 75 TL aralığında bir gelir elde edebilecektir. Elde edilebilecek gelir bu miktarlardan daha az veya daha çok olmayacaktır. Ödemeler aylık olarak, projeye kabul esnasında ibraz edilen banka hesabına, herhangi bir kesinti olmaksızın yatırılacaktır. En az ödeme tutarı 50 TL olacaktır. Kişinin aylık içerik üretimi bu miktara ulaşamadığında, ödeme bir sonraki aya devredilecektir.

 

Projeye Başvuru ve Kabul Süreci

Mikro Zazaki projesine katılmak isteyen ve katılım koşullarına haiz olan kişiler aşağıdaki email adresine bir mesaj yazarak proje katılım formu istemelidir. Sonrasında biz gerekli yönlendirmeleri yapacağız. Bir sonraki adımda, başvuranların Zazaca bilgilerini değerlendirmek amacıyla çok basit bir online test uygulanacaktır. Bu testte 55 puan ve üzeri alan herkes, diğer koşullara da haiz olması şartıyla, projeye kabul edilecektir. Ayrıca yine kabul esnasında, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ve ödemelerin yapılacağı banka hesap bilgisi istenecektir. Katılımcının bir banka hesabının olması işleri kolaylaştıracaktır; bunun mümkün olmadığı durumlarda, başka ödeme yöntemleri beraberce belirlenecektir. Son olarak, imkanların sınırlı olması nedeniyle, en azından başlangıç aşamasında projeye kabul edilebilecek katılımcı sayısında bir sınırlama olacaktır. Katılımcı sayısını aşan başvurular yedek listeye alınarak , kota genişledikçe bu yedek listeden alımlar olacaktır.

 

Ön Hazırlık ve Başlangıç

Başvuru sahibi projeye kabul edildikten sonra, içerik üretimi, Zazacanın kullanımı ve temel basın yayın ilkeleri konusunda kısa ve hızlı bir online eğitimden geçtikten sonra, ilk içeriklerini üretmeye başlayacaktır. Hazırlanıp sunulan her içerik bir onay sürecine tabi olacaktır. Zaman ve emek kaybını önlemek amacıyla, içerikleri mümkün mertebe belirtilen standartlar doğrultusunda hazırlamak oldukça önemlidir. Örneğin, rastgele çekilmiş, ses ve görüntü kalitesi bozuk olan bir video içerik elbette onaylanmayacaktır. Katılımcıların ne tür içerikler üretebilecekleri konusunda kendilerine geniş bir konu çeşitliliği sunulacaktır.

 

Notlar ve Uyarılar

Mikro Zazaki projesinin hedefi ve işleyiş ilkeleri yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu hedef ve ilkelerle uyumlu olmayan kişiler başvuruda bulunmamalıdır. Örneğin, nispeten düzenli bir geliri olan ve buradan elde edilecek küçük miktara ihtiyacı olmayan kişiler projeye katılmamalıdır; ki böylece, asıl ihtiyaç sahiplerine yer açılabilsin. Bu tür kişiler, eğer diğer şartlara haizlerse, daha ziyade projeye gönüllü olarak katılmayı düşünmelidir. Öte yandan projeye kabul edilenler, bir iş buldukları ve ekonomik sorunlarının çözüleceği şeklinde bir yanılgıya asla kapılmamalıdır. Çünkü bu projeden elde edilebilecek şey aylık bazda en fazla küçük bir cep harçlığıdır. Projenin ruhu, bir yandan dilimizi yaşatmaya çalışırken, diğer yandan da bir tür ekonomik dayanışma içinde olmaktır.

 

Projenin Kaynağı ve Koordinasyonu

Mikro Zazaki projesi, Zazaki Kozmos (www.zazakikozmos.com) internet sitesi tarafından hayata geçirilmiştir. Projenin başlangıç finansmanı, Zazaki Kozmos sitesinin kurucusu ve editörü Cemal Atila tarafından sağlanmıştır. Başlangıç finansmanı hayli sınırlı bir miktar olduğu için, proje şimdilik küçük ölçekli olarak başlatılmıştır. İleride bir takım gelir modellerinin oluşması durumunda, ölçek genişletilerek daha çok kişinin katılmasına imkan sağlanacaktır. 

Projeye başvuru için lütfen aşağıdaki email adresine bir mesaj yazarak proje katılım formu talep edin:

projamikrozazaki@gmail.com

Tüm başvuru mesajları geliş sırasına göre işleme alınacaktır.

Lütfen gerçek adınız ve soyadınızla iletişim kurun; takma ad veya nick kullanılarak gönderilen mesajlar dikkate alınmayacaktır.