Seyadê Şamê

dengbêjê Kurmonci

Seyadê Şamê
Zılfinaz
Seyadê Şamê

Seyadê Şamê dengbêjê do namdar bı. Serr 1922 dı Bazıd (Doğubeyazıt) dı yeno dunya. Vengi yı zaf weşo u pê babaegitê xu‘ya name keno. Yow zı ey zerron'a towri yow keyneka zaf rındık, namê yay Zılfinaz, yowbini ser beni laligon. Piya beni nişonli. Seyadê Şamê qederi xu ra bêğebir kueno rıyer, qey tucarê şeno ‘Ecem. Hama nıgenao werrı, tepşiyeno. Waxti ‘hermi (‘herb) dunya‘o dıdıno u her ca verdiyao wırye. Çond ‘hey serri ‘hepıs ıd moneno. Yow zı hın dono yı este u firar keno. 26 rueci lıngon u şıli - şepeli vera şeno u yeno narrê ‘hıdud. Na rê nobê zı gınen Wırıson (Rus) dest. Wırısi hê towri Hitler‘a ‘herm dê. Bêsuğin - bêsual Seyad wedar keni Sıbirya. 11 serr wedar biyaye moneno. Waxto g Stalin mereno, pê ‘ef‘a xelsiyeno, la hın neşkeno tepiya byero welati xu. Şeno Tiflis (Gurcıstan) u ıja ca dono xu. Cuapey şeno Yerêvon u radunê Yerêvoni yı de‘hbet kena u pê vengi xu‘yo delal, şow - ruec radun ıd bı Kurmonci (Kırdaski) dêyron vono. Yowna waxt cuapey zowciyeno u hirı qıci cı ri beni.

 

Veng yı zaf weş ıb u radunê Yerêvoni zi Tırkiya dı guştarê bin, eya ra şuereti yı lez bı vela. Radun ıd pê yow frekanso çızi tıra yena, vengi yı yow merdım yı guştarê keno, raşti şerqiyê yı yen u vengi yı ra yı serasnen u xeber dono kêy yın. Xeber şına her ca. Her şow semedi vengi yı‘ya radun guştarê keni. Hend ‘hey serri cuapey ‘ef vıciyeno u Seyad gêreno a welati xu u kêy piy xu. Hama yow xuert ıb, sinayoni xu ra cye ra beno u 40 serr ser şına, gêreno a u hın wı zi bıwo pir. May u piy yı merdi. Yow barê isunon vera cı şeni, towri pyeruna serasnayê xu doni yowbin.

 

La waxto g şeno kiye, ‘hend vineno, yow cêni paştê xu şoneya yow dyesi kiyoni cironon u ha oniyena yı ra. Eyi g dumarê yı, yın ra perseno, vono, “ına way mı koma? Şıma qey nıda mı serasnayiş?“ Yi tıra voni, “Na nişonliyê tuya, Zılfinaza u 40 serro tu ser vınetiya.” Seyad pê qahr u kesır beno u dono xu rı, gulerikon keno war. Seyad wazeno towri yay qal bıkıro u yay dı bızowciyo. La Zılfinaz nye dekarê yı kena a u nye yı dı zowciyena. Seyad qahr - qutik ver damiş nıbeno u şeno Yerêvon. Hend derg nıkeno u mereno, şeno...