Tarıxo Khan: Tı Çıqa Zana? Zanıtena xo Testkhe!

Şarê ma zafêri tarıxo khan ya tırki ya ki zonanê binade wendo (o khi ekhe wendo!) Derheqê tarıxê khanide nê testê cêrêni cüabkhe u bıvine hela zanıtena to senêna.

1. Tarıx de tabletê potê vırêndiye koti amêy nıvısnaêne?

Tarıx de tabletê potê vırêndiye koti amêy nıvısnaêne?
Yunano Khan
Mısır
Sumer
Indus

2. Qanunê Hammurabi Verê İsay nezdiyê 1800 de vêjiyabi. Gelo Hamurabi hıkumdarê kamji dewlete bi?

Qanunê Hammurabi Verê İsay nezdiyê 1800 de vêjiyabi. Gelo Hamurabi hıkumdarê kamji dewlete bi?
Babıl
Mısır
Yunano Khan
Akad

3. Şerê Maratoni Verê İsay 490 de kewt kar. Gelo no şer wertê kami de vêjiya bi?

Şerê Maratoni Verê İsay 490 de kewt kar. Gelo no şer wertê kami de vêjiya bi?
Wertê Hitita u Asura de
Wertê Babıl u Sumeri de
Wertê Finike u Akadi de
Wertê Persa u Yunana de

4. Kamji hıkumdar Makedonya ra bi raşt hatani be Hindistan şi?

Kamji hıkumdar Makedonya ra bi raşt hatani be Hindistan şi?
Ksenefon
Eskendero Pil
Nebuchadnezzar
Perikles

5. Demo Helenistik Verê İsay 30 de ebe Şerê Aktriumi xelesiya. Gelo nae ra tepya Yunano Khan kewt bınê bandora kami?

Demo Helenistik Verê İsay 30 de ebe Şerê Aktriumi xelesiya. Gelo nae ra tepya Yunano Khan kewt bınê bandora kami?
Pers
Mısır
Akad
Roma

6. Kamji hıkumdarê Roma xrıstiyanêni sıfte zê dine dewlete qebul kerde?

Kamji hıkumdarê Roma xrıstiyanêni sıfte zê dine dewlete qebul kerde?
Marcus Antonius
Oktavianus
Konstantino Pil
Romulus Augustulus

7. Nê cêrêna ra kamji elfeba taina khana?

Nê cêrêna ra kamji elfeba taina khana?
Erebki
Latinki
Yunanki
Kirılki

8. Nê cêrêna ra kamji medeniyeti Verê İsay 700 de pere icat kerd?

Nê cêrêna ra kamji medeniyeti Verê İsay 700 de pere icat kerd?
Likya
Pamfilya
Lidya
Karia

9. Verê İsay nezdiye 3000 de papirusi sero ebe qeleme nıvısnaê nê medeniyetanê cêrêna ra kamji icat kerde?

Verê İsay nezdiye 3000 de papirusi sero ebe qeleme nıvısnaê nê medeniyetanê cêrêna ra kamji icat kerde?
Akad
Mısır
Kenan
Finike

10. Dınyade qezeta rojaniye sıfte Roma de vêjiye. Veng u vaj metala u kemera sero nıvısiyêne, raşta de darde kerdêne. Namê na qezeta çık bi?

Dınyade qezeta rojaniye sıfte Roma de vêjiye. Veng u vaj metala u kemera sero nıvısiyêne, raşta de darde kerdêne. Namê na qezeta çık bi?
Magna Carta
Acta Diurna
Tabula Rasa
Legis Actiones