Virusê Corona Çıko, Se Xo Şevekneme?

Virusê corona na çand hefteo khe dınya de herçi vındarno. Mektevi, caê kar u guri pêro amê guretene, herkes kewto zerê çêyi. Gelo no virusê corona çıko, koti ra vêjiya, isana se keno nêweş, se kişeno, raxelesyayêna ma nê ondêri dest esta? Ma 10 persa de qaytê virusê corona kerd.

1. Virusê Corona Çıko?

Virusê Corona Çıko?

Virusê Corona, ya khi ebe namê xuyo bin Covid19, virusê de vılaboğo, heywana ra derbazê isana beno. Virus ebe dılopanê qışkheka fek, pırnıkhe u çıma ra derbazê isana beno. Gorê rapora, virusê corona Çelo Pil 2019 de eyaletê Çini Wuhan'de şewşewıkha ra derbazê isani bi.

2. Ma Se Zame Khe Ma Virus Gurêto?

Ma Se Zame Khe Ma Virus Gurêto?

Virus khe derbazê isani bi, qasê dı heftê waxtê khurtbiyayêna xo esto. Dı hefta ra dıme semptomê xo pıra pıra vêjinê meydan. Semptomi nêweşa pêrine de jü niyê. Nêweşi zaferi tewr po heşar nêbenê. Ekhe semptomi bi gıran, ebe test kerdene nêweşiye kıfş bena.

3. Neweşiya Virusê Corona Se Zühır Kena?

Neweşiya Virusê Corona Se Zühır Kena?

Hirê semptomê virusê corona estê: Şawato berz, kuxıkha huşke u binetengiye. Semptomi taê nêweşa de pêro piya, taine de khi teke tek vêjinê. Nê semptomi hêç khe şonê benê gıran. Ekhe testê nêweşi pozitif vêjiya, o taw nêweş corona pozitif qebul beno u êno tedavi kerdene. Ekhe tedavi fayde nêkero, nêweş binetengiye ver mıreno.

4. Nêweşiya Virusê Corona ra Raxelesiyayêne Esta?

Nêweşiya Virusê Corona ra Raxelesiyayêne Esta?

Nêweşê virusê corona zaferi na nêweşiye nınga sero viyarnenê ra. Sed de vist nêweş şono nêweşxane. Gorê istatikanê dınya, kiştoğêniya virusê corona sed de dıde wa, yanê sed nêweşa ra dı nêweşi mırenê.

5. Gurubê Riski Zafêri Kamji yê?

Gurubê Riski Zafêri Kamji yê?

Nêweşiya virusê corona zaferi êna kokıma serde. Kokımê khe şêşti sera ra pilê guruba riskiya verêna. Zobêna khi, kesê binê khe nêweşiyê de xuya bine esta, ma vajime qelb, tansiyono berz, şekır, ê kesê henêni khi, serê xo çıqa benê bıbe, guruba riski derê.

6. Dermanê Nêweşiya Virusê Corona Esto?

Dermanê Nêweşiya Virusê Corona Esto?

Her çıqa khe tıxtor u laboranti sero bıxebetiyê khi, hatani nıkha dermanê na nêweşiye niyamo diyayêne. Tıxtori taê dermananê nêweşiyanê bina nêweşa sero cerebnenê, feqet hona çiyê kıfş niyo. Gorê vatena, derman serê ya khi ser u nêm ra ver nino doz kerdene.

7. Virusê Corona ra Xo Se Şevekneme?

Virusê Corona ra Xo Se Şevekneme?

Vırêndiya her çi, gere ma çê ra mevejime, çêde bımanime. Ekhe mejburêni ra vêjiyayme tever, gere maske verê fekê xo şanime u lapıkha destanê xo keme. Gere wertê sıxletiye mekume. Ekhe tever ra amêyme zere, gere ma destanê xo rındek buşime, gere kınc u kolanê xo ravurnime.

8. Werdene Gere Senên Bo?

Werdene Gere Senên Bo?

Nê rojanê corona de gere ma werdena xo qife bıjême. Ağwe gere zaf bêro şımıtene. Çıqa dest ra êno hondê gere zado ağwın bêro werdene. Vitamini gere kemi nêbê. Karo gıran niro kerdene. Gere isan hewnê xo rınd bıjêro u gere raarasyaye bo. 

9. Onciya khi Virusê Corona Gurêt, Gere Sebkeme?

Onciya khi Virusê Corona Gurêt, Gere Sebkeme?

Vırêndiye gere semptomê nêweşiya virusê corona rınd kıfş bê. Ekhe şawato berz, kuxıkha huşke u binetengiye kewte kar, mevındê, şorê nêweşxane. Ekhe tıxtori icab bıvinê, test kenê, axriya testi de nêweşiye kıfş bena. Gorê gıraniya-sıvıkiya nêweşi, tıxtori ya nêweşi pêyde rışnenê çê, ya khi cênê zerê nêweşxani.

10. Nêweşiya Virusê Corona Çı Taw Xelesina?

Nêweşiya Virusê Corona Çı Taw Xelesina?

Hona thawa kıfş niyo, kes çiyê nêzano. Taê vanê, hewa khe bi germ o taw virusê corona zaf vıla nêbeno u ebe no qêyde vırandiya nêweşiye êna guretene. Feqet taê welatê khe nıkha ra germê, nêweşiye uja khi bena vıla. Yanê germ çare niyo. Gorê zafetena khi, ebe qarantinayê de gırane, wertê dı-hirê aşma de vırêndiya nêweşiye êna guretene. Çı beno bıbo, hêni aseno khe hona vırêndiya ma de dirê aşmi estê.