Hebê Virus Dınya Hejneno: Ma rê Coraniya Siyaye Amê!

Virusê Corona Çelo Pil 2019 de eyaletê Çini Wuhan de kewt kar. Vırêndiye dınya de kesi hondê goşdariye nekerde. Herkesi wetrê khe Çin ma ra düriyo, virus Çin de maneno. Feqet serê sere ra tepya virus lerze dınya ra bi vıla. Xora wertê Gujige ra nat, êndi vılabiyayêna virusi Çin de pıra pıra biye şenık, İran u İtalya de zaf bi vıla. Roja ewroêne de êndi merkezê virus Ewrupa u Ameriqa de ro.

Hebê Virus Dınya Hejneno: Ma rê Coraniya Siyaye Amê!

Goro khe hatani nıkha amo tespit kerdene, virusê corona eyaletê Çini Wuhan de bazarê heywana ra bi vıla. Dewleta Çini vırêndiye virus qebul nekerd; sero serêni khi, tıxtoranê khe derheqê virusi de raporê sıfteyêni dabi hokmati, ê tıxtori amêy gurêtene, derheqê tayine de daway bi ra. 


Feqet virus khe teqeze her caê Wuhani ra bi vıla u xeberê merdenanê vırêni vêjiyay, dewleta Çini êndi mecbur biyayêna virusi qebul kerde. Nae ra dıma khi, Çini karantinayê de gırana ardê Wuhani ser; hêni gıran khe, çêverê apartmana hetê teveri ra ebe hasın u texta kerdi kip khe wa mılet nêşkiyo vêjiyo tever. Dewlete heto bin ra khi her cade şawatê mıleti pêmıt, êê khe şawatê xo taê berzo ebe zor gureti berdi nêweşxane.


Çini ebe nê tevdiranê gırana heqe ser vıla biyayêna virusê corona gelê texelnê, virus caanê binanê Çini ra hondê vıla nêbi. Onciya khi Çin de hêştaê hazar insani virus gurêt, nina ra nezdiyê hirê hazar u hirısê insani wefat kerd. Çawo khe virusê corona Çin de pıra pıra ame qontrol kerdene, êndi dınya omıd kerd khe hetanê bina ser nêşono, şoro khi hondê tesir nêkeno. Feqet kıfş bi khi herkes na jüye ra amo xapıtene. Çıkhe, rojanê khe vılabiyayişê virusi pıra pıra Wuhan de bi şenık, hema hema xaftıla İtalya u İran de virus teqeze bi vıla. Ma khe amêyme wertê Gujige, êndi İran u İtalya de virusê corona ra merdeni ebe lerz avaro şiyênê...


Ebe no qêyde, merkezê virusê corona Çin ra qıjê Ewrupa bi. Na derheq de wertê Çini u dewletanê bina de taê gelece esto; dewletê bini vanê khe Çini rew xebera nêda dınya, verê joy biyayêna virusi darda we u ebe na qeyde Çin biyo sebebê vılabiyayêna virusê corona. Çin nê lom u gazına qebul nêkeno u vano khe ma waxtde xebera da dınya pêro, dewletê Ewrupa ebe xo sıst mendê, rew tevdirê xo nêgurêto.


Heqeteni khi, hêni aseno khe dewletê Ewrupa hama hama qasê dı aşma heşarê talokê virusê corona nêbi, tevdirê de toreli nêgurêt. Hona hatani wertê Marti khi sindorê Ewrupa rakerde bi, tiyarê amênê şiyênê. Çı taw khe İtalya de rojane dısê-hirısê nêweşi virusê corona ra merdi, hona o taw Ewrupa heşarê nê talokê pili biye. Feqet o tawi khi waxt waxt ra vêrdibi ra, êndi virusê corona her caê Ewrupa ra bibi vıla. Waxte waxtê Ewrupa de virusê corona Ameriqa de khi teqeze bi vıla. Amerıqa khi, zê Ewrupa, vırêndiye goş nêkuya pa. Sermiyanê Ameriqa Donald Trumpi tewr pê thınazi kerd, vakhe, no serdgurêtişo, nıkha khe hewa taê bi germ, xo be xo vêreno ra!


Welhasıl Ewrupa u Ameriqa niya bê tevdir, bê fereset şarê xo ebe destê xo teslimê virusê corona kerd. Roja ewroêne de êndi merkezê virusê corona biyo Ewrupa u Ameriqa. Virus welatanê Ewrupa u Ameriqa de zaf teqeze beno vıla, morê nêweşa dı hirê roji de qatê dıdine beno. Heto bin ra khi hêni aseno khe sistemê weşiye nê welata de qasê zanıtena ma rınd nêbiyo. Nêweşxana de cay nêmendê, hacêti çinê, personel çino. Ebe xusısi khi maskê feki u hacêtê bine guretene zaf kemi yê. Heqeteni khi insan şaş beno; qoje dewletê pili, ma vajime zê Almanya u Ameriqa, nêşkinê khe ebe xo hebê maske vırazê! Şonê hezimetê pere danê, Çini ra hêrinenê...


Ewrupa u Ameriqa nıkha bınê karantina de ra. Omıd uyo khe, hetê ra qarantina vılabiyayişê virusi taê texelnena, heto bin ra khi pıra pıra hewa beno germ, virus taina gıran beno vıla. Tıxtor u laboranti her caê dınya de çıqa khi bıxebetiyê, na sata hona thawa derman niyamo diyayêne. Gorê vatena, derman serê ya khi ser u nêm ra ver doz nêbeno. Hatani o taw na qarantina niya se manena, halê ekonomi se beno? Ae khi heq zano!